Zajęcia dodatkowe

W naszym przedszkolu oferujemy następujące zajęcia dodatkowe:

– język angielski
– zajęcia korekcyjne
– rytmika
– logopedia
– religia
– zumba kids
– zajęcia ogólnorozwojowe „Piłkarskie Przedszkole”
– Metoda Dobrego Startu
– „Mały Medyk” zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej
– karate

Zajęcia dodatkowe w cenie czesnego to:

– język angielski
– rytmika
– zajęcia korekcyjne
– religia
– Metoda Dobrego Startu
– „Mały Medyk” zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej

Zajęcia dodatkowe płatne to:

– karate
– zumba kids
– logopedia
– zajęcia ogólnorozwojowe „Piłkarskie Przedszkole”

Metoda Dobrego Startu
„Co to? Po co to? Dlaczego akurat to?”, czyli ogólna charakterystyka

Metoda Dobrego Startu opracowana została przez Prof. Martę Bogdanowicz i przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnymi i młodszym szkolnym oraz dla dzieci starszych, których rozwój psychoruchowy przebiega wolniej lub nieharmonijnie.
Założeniem MDS jest wszechstronne wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka przez jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, dotykowo- kinestetycznych i motorycznych oraz ich współdziałania, czyli integracji percepcyjno- motorycznej. Funkcje te leżą u podstaw złożonych czynności czytania i pisania. Celem metody jest także kształtowanie lateralizacji oraz orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni. Ćwiczenia MDS są wskazane dla dzieci przygotowujących się do nauki czytania i pisania, natomiast niezbędne w przypadku dzieci ryzyka dysleksji oraz osób o opóźnionym rozwoju psychoruchowym- niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie. Wyrównanie dysharmonii rozwojowych u dzieci ryzyka dysleksji skutecznie zapobiega powstawaniu niepowodzeń szkolnych i je minimalizuje.
MDS jest przystosowany do potrzeb dzieci w wieku od 3 lat- stanowią kolejne etapy pracy stymulacyjno- terapeutycznej oraz edukacyjnej, początkowo na materiale nieliterowym, następnie na materiale obejmującym litery i cyfry.

W przedszkolu „Słoneczko” w Nakle nad Notecią zajęcia z Metody Dobrego Startu we wszystkich grupach wiekowych prowadzić będzie mgr Kinga Handzlik, która ukończyła 100- godzinny kurs doskonalący zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Dysleksji znajdujący się przy ul. Matki Polski 3A w Gdańsku, napisała pracę dyplomową, uzyskując Dyplom Polskiego Towarzystwa Dysleksji, upoważniający ją do prowadzenia zajęć z Metody Dobrego Startu.