Organizacja dnia

Dla dziecka czas spędzony w naszym przedszkolu to: radosny poranek, zabawa i edukacja, relaksacja i inspirujące popołudnie.

Radosny poranek, w którym dzieci podejmują różne wybory czego i jak się uczyć:
– podejmują zabawy w kącikach zainteresowań, edukacyjnych, zabawy konstrukcyjne oraz działalność plastyczno-manipulacyjną,
– są aktywne ruchowo ( zabawy ruchowe, zestawy ćwiczeń porannych, zabawy ze śpiewem, integracyjne, zabawy przy muzyce),
– pracują indywidualnie z nauczycielem,
– wykonują czynności higieniczno-sanitarne,

Zabawa i edukacja, w których dzieci: odkrywają, przeżywają, przyswajają oraz działają, prezentują własny punkt widzenia, skutecznie się porozumiewają, biorą pod uwagę poglądy innych, efektywnie współdziałają z rówieśnikami, rozwiązują problemy w twórczy sposób, nabierają śmiałości i wiary we własne możliwości:
– realizują różnorodne formy i metody pracy indywidualnej i zespołowej z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno-moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej matematycznej i literackiej,
– są aktywne ruchowo: uczestniczą w spacerach, wycieczkach, zabawach ruchowych w sali i na terenie przedszkolnym, korzystają ze sprzętu sportowo-rekreacyjnego,
– prowadzą obserwacje przyrodnicze i zabawy badawcze w naturalnym środowisku,
– podejmują prace gospodarskie, porządkowe, ogrodnicze,

Relaksacja, podczas której dzieci:
– słuchają bajek i opowiadań dziecięcych w interpretacji nauczyciela,
– słuchają nagrań płytowych i słuchowisk,
– słuchają muzyki relaksacyjnej,
– bawią się w zabawy „paluszkowe” i słowne,

Inspirujące popołudnie, w którym dzieci podczas zabaw dowolnych ( przy niewielkim udziale nauczyciela) kształcą umiejętności społeczne, zgodnie porozumiewają się z dorosłymi i rówieśnikami, przestrzegają reguł obowiązujących w grupie przedszkolnej
– podejmują aktywność własną – organizują zabawy indywidualne i małych grupkach,
– podejmują zabawy tematyczne, badawcze, zabawy ruchowe, ze śpiewem,
– bawią się tekstem literackim, prezentują własne interpretacje utworu podczas zabaw dramowych, pantomimicznych,
– słuchają literatury, oglądają książki,
– podejmują czynności porządkowe w sali oraz kącikach zainteresowań i edukacyjnych,
– dokonują podsumowania dnia i planują działania na dzień następny.

Dziecko w trakcie całego pobytu w Przedszkolu poznaje zasady współpracy z rówieśnikami, uczy się aktywnymi metodami zdobywania wiedzy umiejętności pozwalających na pokonywanie trudności, rozwiązywanie problemów, podejmowanie grupowych decyzji z zachowaniem obowiązujących norm.