Program interaktywny „Nieznane i niezapomniane instrumenty muzyczne”