• Studio Reklamy REKO - Projektowanie stron internetowych, reklama wizualna
  • Promyczki i Mądre Sowy- wycieczka do sadu