Piękna nasza Polska cała – sprawozdanie z realizacji projektu

41682090_2119571958298750_7729638838586310656_n

Nasze przedszkole przystąpiło do realizacji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego
„Piękna Nasza Polska Cała”.

Celem projektu było: kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor
i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.
Projekt realizowany był w pierwszej połowie roku szkolnego 2018/2019 – od września do grudnia.
W projekcie wzięły udział wszystkie dzieci przedszkolne w wieku od 3 do 6 lat: Grupa Biedronki, Promyczki, Gwiazdeczki, Sprytne kotki i Tęczowe chmurki.

W ramach projektu wspólnie zrealizowaliśmy 11 zadań:

Zadanie 1 – Nauka i odśpiewanie Hymnu Polski – Mazurka Dąbrowskiego,
9 listopada 2018 roku, o godz. 11.11 biliśmy rekord w śpiewaniu Hymnu Państwowego śpiewając 4 zwrotki.

Zadanie 3 – Apel z okazji 11 listopada połączony z Przeglądem Piosenki Patriotycznej.

Zadanie 4 – Nauka piosenki o tematyce patriotycznej „Cieszmy się, Polsko!”.

Zadanie 5 – Nauka tańca ludowego „Polka krajeńska”.

Zadanie 6 – Nauka wiersza o tematyce patriotycznej „ Ziemia rodzinna” Władysława Bełzy.

Zadanie 7 – Zorganizowanie Kącika „Piękna nasza Polska cała”.

Zadanie 10 – Według przepisu babci lub dziadka – wykonanie sałatki „Sałatka z pyrków”.

Zadanie 12 – „Piękna nasza Polska cała” – wysłanie pocztówki swojej miejscowości na podany adres.

Zadanie 13 – Wysłanie kartki Bohaterom.

Zadanie 14 – Konkurs Plastyczny dla dzieci z rodzicami pt. „Moja mała Ojczyzna” – konkurs na najpiękniejszy kotylion.

Zadanie 18 – „Szlakiem historii” – zorganizowanie wycieczki do Muzeum Ziemi Krajeńskiej na wystawę „Nakło w PRL-u” oraz na Cmentarz ofiar II wojny światowej w Potulicach.

 

Realizacja projektu „Piękna nasza Polska cała” była doskonałą lekcją patriotyzmu, która miała na celu rozwijać w dzieciach właściwą postawę patriotyczną, postawę wobec Ojczyzny oraz wyrobić przywiązanie do szczegółowych pojęć i symboli narodowych. Wychowanie dobrych patriotów jest procesem długotrwałym, który powinien zaczynać się już w wieku przedszkolnym.
Przedszkole jako instytucja oświatowo – wychowawcza ma ogromny wpływ na kształtowanie postaw ogólnorozwojowych,
jaki i patriotycznych.

Koordynator: mgr Agnieszka Mróz