• Studio Reklamy REKO - Projektowanie stron internetowych, reklama wizualna
  • !!!Płatności!!!

    !!!Płatności!!!

    Płatności za przedszkole dokonujemy do 15 – dnia każdego miesiąca
    przelewem bankowym na rachunek: 09 1160 2202 0000 0001 5331 8842
    Na przelewie należy umieścić informacje: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za jaki dokonano opłaty.