Promyczki i Mądre sowy w Noku na przedstawieniu „Królewna na ziarnku grochu”