Promyczki i Mądre sowy – Audycja z językiem migowym „Kiedy zamiast ucha słucha oko”