!!!Płatności!!!

Płatności za przedszkole dokonujemy do 15 – dnia każdego miesiąca
przelewem bankowym na rachunek: 09 1160 2202 0000 0001 5331 8842
Na przelewie należy umieścić informacje: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za jaki dokonano opłaty.