• Studio Reklamy REKO - Projektowanie stron internetowych, reklama wizualna
 • Zajęcia dodatkowe

  W naszym przedszkolu oferujemy następujące zajęcia dodatkowe:

  - język angielski
  - zajęcia korekcyjne
  - zajęcia rytmiczno-muzyczne
  - logopedia
  - karate
  - dogoterapia
  - religia
  - zumba kids
  - zajęcia ogólnorozwojowe „Piłkarskie Przedszkole”
  - Metoda Dobrego Startu

  Zajęcia dodatkowe w cenie czesnego to:

  - zajęcia rytmiczno-umuzykalniające
  - zajęcia korekcyjne
  - religia
  - dogoterapia
  - Metoda Dobrego Startu.

  Zajęcia dodatkowe płatne to:

  - język angielski
  - karate
  - zumba kids
  - logopedia
  - zajęcia ogólnorozwojowe „Piłkarskie Przedszkole”

   

  Metoda Dobrego Startu
  „Co to? Po co to? Dlaczego akurat to?”, czyli ogólna charakterystyka

  Metoda Dobrego Startu opracowana została przez Prof. Martę Bogdanowicz i przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnymi i młodszym szkolnym oraz dla dzieci starszych, których rozwój psychoruchowy przebiega wolniej lub nieharmonijnie.
  Założeniem MDS jest wszechstronne wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka przez jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, dotykowo- kinestetycznych i motorycznych oraz ich współdziałania, czyli integracji percepcyjno- motorycznej. Funkcje te leżą u podstaw złożonych czynności czytania i pisania. Celem metody jest także kształtowanie lateralizacji oraz orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni. Ćwiczenia MDS są wskazane dla dzieci przygotowujących się do nauki czytania i pisania, natomiast niezbędne w przypadku dzieci ryzyka dysleksji oraz osób o opóźnionym rozwoju psychoruchowym- niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie. Wyrównanie dysharmonii rozwojowych u dzieci ryzyka dysleksji skutecznie zapobiega powstawaniu niepowodzeń szkolnych i je minimalizuje.
  MDS jest przystosowany do potrzeb dzieci w wieku od 3 lat- stanowią kolejne etapy pracy stymulacyjno- terapeutycznej oraz edukacyjnej, początkowo na materiale nieliterowym, następnie na materiale obejmującym litery i cyfry.

  W przedszkolu „Słoneczko” w Nakle nad Notecią zajęcia z Metody Dobrego Startu we wszystkich grupach wiekowych prowadzić będzie mgr Kinga Handzlik, która ukończyła 100- godzinny kurs doskonalący zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Dysleksji znajdujący się przy ul. Matki Polski 3A w Gdańsku, napisała pracę dyplomową, uzyskując Dyplom Polskiego Towarzystwa Dysleksji, upoważniający ją do prowadzenia zajęć z Metody Dobrego Startu.