Przedstawienie teatralne „Czy znasz liska Kiteczkę, który skarżył troszeczkę?”