• Studio Reklamy REKO - Projektowanie stron internetowych, reklama wizualna
 • Organizacja dnia

  Dla dziecka czas spędzony w naszym przedszkolu to: radosny poranek, zabawa i edukacja, relaksacja i inspirujące popołudnie.

  Radosny poranek, w którym dzieci podejmują różne wybory czego i jak się uczyć:
  – podejmują zabawy w kącikach zainteresowań, edukacyjnych, zabawy konstrukcyjne oraz działalność plastyczno-manipulacyjną,
  – są aktywne ruchowo ( zabawy ruchowe, zestawy ćwiczeń porannych, zabawy ze śpiewem, integracyjne, zabawy przy muzyce),
  – pracują indywidualnie z nauczycielem,
  – wykonują czynności higieniczno-sanitarne,

  Zabawa i edukacja, w których dzieci: odkrywają, przeżywają, przyswajają oraz działają, prezentują własny punkt widzenia, skutecznie się porozumiewają, biorą pod uwagę poglądy innych, efektywnie współdziałają z rówieśnikami, rozwiązują problemy w twórczy sposób, nabierają śmiałości i wiary we własne możliwości:
  – realizują różnorodne formy i metody pracy indywidualnej i zespołowej z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno-moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej matematycznej i literackiej,
  – są aktywne ruchowo: uczestniczą w spacerach, wycieczkach, zabawach ruchowych w sali i na terenie przedszkolnym, korzystają ze sprzętu sportowo-rekreacyjnego,
  – prowadzą obserwacje przyrodnicze i zabawy badawcze w naturalnym środowisku,
  – podejmują prace gospodarskie, porządkowe, ogrodnicze,

  Relaksacja, podczas której dzieci:
  – słuchają bajek i opowiadań dziecięcych w interpretacji nauczyciela,
  – słuchają nagrań płytowych i słuchowisk,
  – słuchają muzyki relaksacyjnej,
  – bawią się w zabawy „paluszkowe” i słowne,

  Inspirujące popołudnie, w którym dzieci podczas zabaw dowolnych ( przy niewielkim udziale nauczyciela) kształcą umiejętności społeczne, zgodnie porozumiewają się z dorosłymi i rówieśnikami, przestrzegają reguł obowiązujących w grupie przedszkolnej
  – podejmują aktywność własną – organizują zabawy indywidualne i małych grupkach,
  – podejmują zabawy tematyczne, badawcze, zabawy ruchowe, ze śpiewem,
  – bawią się tekstem literackim, prezentują własne interpretacje utworu podczas zabaw dramowych, pantomimicznych,
  – słuchają literatury, oglądają książki,
  – podejmują czynności porządkowe w sali oraz kącikach zainteresowań i edukacyjnych,
  – dokonują podsumowania dnia i planują działania na dzień następny.

  Dziecko w trakcie całego pobytu w Przedszkolu poznaje zasady współpracy z rówieśnikami, uczy się aktywnymi metodami zdobywania wiedzy umiejętności pozwalających na pokonywanie trudności, rozwiązywanie problemów, podejmowanie grupowych decyzji z zachowaniem obowiązujących norm.