• Studio Reklamy REKO - Projektowanie stron internetowych, reklama wizualna
 • Koncepcja pracy przedszkola

  „Dziecko chce być dobre

  Jeśli nie umie – naucz

  Jeśli nie wie – wytłumacz

  Jeśli nie może – pomóż”

                                                                       

  Janusz Korczak

                                                  

  „WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ W PRZEDSZKOLU”

   

  CELE I ZADANIA:

  ► Wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci,

  ► Każde dziecko ma poczucie swojej wyjątkowości i wartości,

  ► Wychowanie, w ścisłej współpracy z rodzicami, dzieci przejawiających optymistyczne cechy charakteru takie jak: empatia, dobroć, życzliwość, otwartość, zaradność, samodzielność, kreatywność, wiara we własne możliwości,

  ► Rozwijanie umiejętności przeżywania sukcesów, a także radzenia sobie z porażkami,

  ► Tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku przedszkolnym i rodzinnym, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

  ► Angażowanie rodziców do realizacji zadań przedszkola, współdziałanie w ramach „Grupy Wsparcia – Rodzice”,

  ► Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenie przedszkola,

  ► Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.

   

  WIZJA PRZEDSZKOLA

   

  ► Wychowujemy przyszłych optymistów ☺

  ► Tworzymy warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami (tempem, zakresem potrzeb, upodobaniami, rodzajem inteligencji),

  ► Tworzymy warunki do wszechstronnego rozwoju aktywności: społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej,

  ► Likwidujemy wszelkie bariery, przyjmujemy dzieci niepełnosprawne

  ► Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.

   

  DZIECKO W NASZYM PRZEDSZKOLU JEST:

   

  · Optymistycznie patrzące na świat ☺

  · Ufne w stosunku do nauczycieli,

  · Zaradne, radosne, dobre, otwarte na świat i ludzi, kreatywne i empatyczne,

  · Aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,

  · Twórcze i samodzielne w zabawie i nauce,

  · Wesołe, zaradne,

  · Odpowiedzialne i obowiązkowe,

  · Kulturalne i tolerancyjne,

  · Świadome różnych zagrożeń.

   

  MISJA PRZEDSZKOLA

   

  W naszym przedszkolu:

  ► Dostarczamy dzieciom miłych wspomnień na całe życie,

  ► Szanujemy i przestrzegamy prawa dziecka,

  ► Każde dziecko jest dla nas ważne, kochane, traktowane indywidualnie i podmiotowo,

  ► Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć,

  ► Prowadzimy edukację proekologiczną i prozdrowotną, wyrabiamy u dzieci nawyki higieniczne, zdrowotne, ekologiczne,

  ► Jesteśmy otwarci na propozycje i współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym,

  ► Służymy pomocą w razie trudności wychowawczych.

  ► Przywiązujemy dużą wagę do świąt rodzinnych, poznajemy i kultywujemy tradycje z różnych regionów naszego kraju,

  ►Zapewniamy potrzebę swobodnej i bezpiecznej zabawy,

  ► Organizujemy różnorodne i atrakcyjne zajęcia: wycieczki, wyjazdy do kina i teatrów, pikniki, spotkania z ciekawymi ludźmi, uroczystości przedszkolne,

  ► Prowadzimy działania mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci,

  ► Zapewniamy wszechstronny rozwój każdego dziecka.

   

  OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA DODATKOWE:

  Dogoterapia

  Logopedia

  Zajęcia korekcyjne

  Rytmika

  Tańce

  Karate

  Religia

  Mały Medyk – warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej

  Język angielski 3x w tygodniu

   

  ZASOBY LUDZKIE

  Wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna:

  Logopeda

  Anglista

  Specjalista od zajęć korekcyjnych

  Karate – trener

  Instruktor tańca

   

  Koncepcja została zmodyfikowana 27.08. 2015 r.