Biedronki – Innowacja „Moja mała – duża Ojczyzna”

Założenia innowacji:
Głównym założeniem innowacji „Moja mała – duża Ojczyzna” było wzbogacenie wiedzy dzieci na temat edukacji patriotycznej i regionalnej, poznanie ważnych wydarzeń z historii Polski oraz historii i tradycji miasta.

Zakres innowacji:
Innowacja objęła grupę Biedronki (5,6- latki) i była realizowana podczas zajęć w przedszkolu i na terenie miasta.
Zajęcia odbywały się raz w miesiącu przez okres od listopada 2018 r. do maja 2019 r. Zajęcia edukacyjne zawierały elementy zabaw i obejmowały cykl 7 spotkań podczas których dzieci wzbogacały wiedzę na temat edukacji patriotycznej, tradycji regionu oraz ważnych wydarzeń z historii Polski.

Plan działań innowacyjnych:
1. Przegląd Piosenki Patriotycznej „Dziękuję, Polsko”.
2. W kraju orła białego.
3. Zapoznanie z legendą związaną z powstaniem stolicy Polski – Warszawy.
4. Nakło nad Notecią – poznajemy naszą miejscowość.
5. Poznajemy władze miasta – wycieczka do Urzędu Miasta i Gminy.
6. Biało- czerwone zawody sportowe.
7. Przedszkolny konkurs plastyczny „Moja mała i duża Ojczyzna”.

Efekty innowacji – Dziecko zna:
• najważniejsze zabytki swojej miejscowości,
• przedstawicieli swojego miasta,
• legendę na temat powstania państwa polskiego,
• symbole narodowe( godło, flaga, hymn Polski),
• właściwą hierarchię wartości i postaw społecznych.