• Studio Reklamy REKO - Projektowanie stron internetowych, reklama wizualna
  • Biedronki i Mądre sowy na X Gminnej Olimpiadzie Przedszkolaków